Lubię to! Podziel się z innymi

Każda kopalnia stosuje różnego rodzaju nazewnictwo do określenia uziarnienia węgla. Węgiel dzielony jest na kilka grup: miał węglowy (0-25mm), sortymenty średnie: groszek II (8-20 mm) i groszek I (16-30 mm), a także sortymenty grube, w ramach których wyróżniamy orzech II (50-25 mm), orzech I (40-80 mm), kostka II (60-120 mm), kostka I (120-200 mm) i kęsy (ponad 200 mm). Każdy sortyment może zawierać odpowiednią ilość podziarna, czyli miału. Biorąc pod uwagę ten fakt, normy w różnych kopalniach są inne. Rodzaj pieca wskazuje na to, jakie ma być uziarnienie. Natomiast gdy w danym piecu można używać węgla szerokiej gamy rozmiarowej, wówczas o wyborze decyduje klient. Sortymenty grube są droższe, ponieważ produkowane są w mniejszej ilości. Z tego względu, aby klienci nie byli niezadowoleni, przesiewa się końcówki zapasów, by klienci otrzymywali jak najlepszej jakości materiał opałowy.

Lubię to! Podziel się z innymi