669 132 428 LUB 669 756 763 - CHCESZ ZAMÓWIĆ EKOGROSZKEK OGIEŃ - ZADZWOŃ
ekogroszek

Tajemnica powstania węgla kamiennego fascynuje wiele osób do dziś. Jeżeli jesteś jedną z nich, to zachęcamy Cię do przeczytania tego wpisu. Zaczynamy!

Gdzie powstał węgiel?

Węgiel wytworzył się w bagnistych ekosystemach, a dokładniej w zagłębieniach jezior, deltach rzek oraz nisko położonych terenach na skrajach lądów. Węgiel powstawał z prehistorycznych roślin. Jak trzymasz w ręku czarną bryłkę węgla, to pewnie trudno jest Ci w to uwierzyć, ale naprawdę tak było.

Ok, co dalej było z tymi prehistorycznymi roślinami? Za sprawą energii słonecznej, tworzyły one z powietrza, wody oraz substancji mineralnych węglowodory. Gdy te prehistoryczne rośliny już obumarły, to trafiały pod powierzchnię mokradeł, a tam jak wiadomo nie miały dostępu do tlenu. W związku z tym, nie mogły one rozłożyć się w zgodzie z naturalnymi procesami biologicznymi.

Co wtedy się działo? Najprościej można powiedzieć, że właśnie wtedy powstawał węgiel kamienny. Dowody na takiego pochodzenie węgla, to znaczy prehistorycznych ekosystemów to liczne odkrycia paleontologiczne.

Co się działo dalej?

Następne procesy geologiczne sprawiły, że warstwy pochodzenia biologicznego zostały przykryte innymi materiałami. Ciekawy dla Ciebie może być fakt, że często działo się to niezwykle szybko, na przykład w wyniku różnych katastrof. Zazwyczaj dowodem na to są bardzo ostre przejścia pomiędzy pokładami węgla kamiennego a przylegającą do niego skałą.

Jaki był kolejny etap?

Na początku masa, która była podobna do torfu dostawała się na większe głębokości. W wyniku zwiększającego się ciśnienia oraz temperatury, była z niej usuwana woda oraz inne substancje. Dzięki temu ilość węgla kamiennego stopniowo wzrastała.

W jaki sposób substancje biologiczne zamieniały się w węgiel?

Można ująć to tak. Najpierw były substancje biologiczne, czyli celuloza. Zamieniały się one w tlenek węgla, on natomiast zmieniał się w wodę. Woda zamieniała się w metan i w ten sposób powstawał czysty węgiel kamienny. Na koniec warto dodać, że był to niezwykle wymagający i długotrwały proces. Niestety pokłady węgla na świecie stopniowo się kończą.